ขั้นตอนการลงประกาศขาย

ขั้นตอนที่ 1 :

ลงทะเบียน หรือ ลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อเข้าใช้เพจ

ขั้นตอนที่ 2 :

เลือกสร้างประเภทรายการ

หน้าลงประการขาย

ขั้นตอนที่ 3 :

สร้างรายการและโพสต์